სერვისები

სავალი ნაწილების შემოწმება-შეკეთება;

სამუხრუჭე სისტემის შემოწმება;

სამუხრუჭე სითხის შემოწმება;

სამუხრუჭე სითხის შეცვლა;

სამუხრუჭე დისკების მოხეხვა;

კომპიუტერული დიაგნოსტიკა, ადაპტაცია, კალიბრაცია, პროგრამირება;

კვამლით შემოწმება;

ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა;

აალების სანთლების შემოწმება;

ინჟექტორების შემოწმება - გაწმენდა;